Про це заявив голова київських опозиціонерів та юрист Олександр Пузанов, коментуючи президентський проект Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055 , який він направив до парламенту. За словами правника, законопроект кардинально змінює діючі механізми функціонування української адвокатури.

«Якщо положення законопроекту №9055 розглядати в розрізі гарантій адвокатської діяльності, то запропоновані зміни містять реальну загрозу втрати адвокатами своєї незалежності. Результат таких втрат – це позбавлення громадян України їхнього права на ефективний та дієвий захист в судових та правоохоронних органах. Адвокатура перестане існувати в Україні як незалежний та ефективний правовий інститут», – наголосив Олександр Пузанов.

Так, наприклад, пропонується включити до КПК України ст. 22-1 доповнення про зловживання стороною захисту процесуальними правами.

«До категорії зловживання суд може віднести і подання скарги на певне судове рішення, і подання клопотання (заяви) для вирішення окремого важливого для захисту питання, і заяву щодо відводу суду тощо», – пояснив Олександр Пузанов.

Головна небезпека, за його словами, полягає в тому, що сам суд на власний розсуд буде визначати, чи підпадають дії адвоката під процесуальне зловживання, чи ні. А це дасть можливість суду притягувати до дисциплінарної відповідальності активних процесуальних захисників.

«Вважаю, що процесуальна новація ст. 21-1 КПК, яка закріплена в законопроекті №9055, суперечить положенням Конституції України, профільним Рішенням Конституційного Суду України та численним рішенням Європейського Суду з прав людини щодо ефективного процесуального захисту адвокатом свого клієнта», – підкреслив Пузанов.

Ще одним проблемним питанням є повідомлення про підозру особам зі спеціальним статусом (депутатам, суддям, адвокатам тощо). «Незважаючи на пряму вказівку в ст. 481 КПК, що повідомлення про підозру особі зі статусом спеціального суб’єкта здійснюється спецсуб’єктом – прокурором, зокрема Генеральним прокурором або його заступником, на практиці таке повідомлення здебільшого здійснюється слідчими, оперативними працівниками і т. ін. за дорученням прокурора у конкретному провадженні.

Замість того, щоб повернути дану неправильну практику в межі правового поля, законопроектом №9055 навпаки, передбачається її легалізація, щоб уже на законних підставах слідчі чи оперативні працівники мали змогу вручати підозру суддям, адвокатам та іншим особам зі статусом спеціального суб’єкта на капотах автомобілів під будівлею Генеральної прокуратури», – зазначив він.

Також юрист звернув увагу на таке традиційне явище, як ненадання органами державної влади, посадовими особами, юридичними і фізичними особами відповідей на адвокатські запити. Одна з причин – відсутність дієвих механізмів впливу на порушників права адвокатів на запит.

«Стаття 25 законопроекту №9055 включає в себе значний масив начебто нових положень, які апріорі мали б покращити стан реалізації права на отримання адвокатом інформації на запит. Натомість, ч. 7 ст. 25 цього законопроекту закріплює норми, які створюють для адресатів адвокатського запиту широке поле суб’єктивних за своєю природою, явно невиправданих підстав для відмови в запиті. Тим самим, стан справ з безпідставними відмовами на адвокатські запити залишається на колишньому рівні, а законотворчі новели перетворюються на обструкцію», – звернув увагу Олександр Пузанов.

Ще одне «ноу-хау» законопроекту, яке заслуговує на увагу, – це нова Присяга адвоката України. Чого лише варте пряме присягання (зобов’язання) адвоката на вірність суду: «…підтримувати повагу до суду…».

Присяга:

«Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю:

Чесно і сумлінно забезпечувати право на захист й надавати правничу допомогу відповідно до Конституції України і законів України, бути відданим принципу верховенства права, сприяти здійсненню незалежного і безстороннього правосуддя, підтримувати повагу до суду, дотримуватися правил і засад адвокатської діяльності та адвокатської етики».

Олександр Пузанов звернув увагу на інші серйозні системні помилки в законопроекті №9055 і навів приклад.

«Значна частина законопроекту присвячена питанням законодавчого врегулювання з’їздів, зборів, конференцій, кворуму, виборам керівних органів, розмежування компетенції структурних підрозділів органів самоврядування, бюджету адвокатури тощо.

Такий «інтерес» держави до питань внутрішньо організаційної діяльності адвокатського самоврядування є нічим іншим, як невиправданим, надмірним, незаконним втручанням держави в діяльність української адвокатури. Апріорі – це вітчизняне «ноу-хау», яке не має світових аналогів серед цивілізованих країн», – підкреслив юрист.

Окрім того, за його словами, законопроект №9055 по всьому тексту містить безліч логічних термінологічних неузгоджень, суперечностей, змістовно нерозкритих понять, невиправданих згідно правил законодавчої техніки формулювань і оборотів тощо.

«Тож висновок напрошується один – зробивши ручними суди, влада хоче зробити ще й безправними адвокатів», – резюмував Олександр Пузанов.

Останні записи